0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Положення про безпечне освітнє середовище ліцею

Прийнято та затверджено

Протокол №___

Директор        Г.Пасічна

Кодекс

безпечного освітнього середовища Коломийського ліцею № 9

Стратегія захисту дітей

у Коломийському ліцеї №9

Вступ

Головним правилом для всіх дій працівників класичної гімназії є необхідність діяти в найкращих інтересах дитини. Кожний працівник повинен ставитися до дітей з повагою та враховувати їхні потреби. Використання працівником будь-якої форми насильства проти дитини є неприйнятним.

Для досягнення цього працівники ліцею повинні діяти відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил ліцею в межах своїх повноважень.

Розділ I

Визначення термінів

  1. Працівник ліцею – особа, яка працює у ліцеї згідно з трудовою угодою або за контрактом.
  2. Дитина – будь-яка особа віком до 18 років.
  3. Особа, уповноважена представляти дитину – один з її рідних або прийомних батьків, або законний опікун.
  4. Дозвіл батьків (опікунів) означає дозвіл, наданий хоча б одним з батьків дитини. Проте якщо між батьками дитини немає згоди, їм має бути повідомлено, що питання повинно бути вирішено в родині або опікунському суді.
  5. Насильство проти дитини розуміється, як дії проти дитини, що підлягають покаранню та є забороненими, скоєні будь-якою особою, зокрема працівником ліцею, або дії, які загрожують благополуччю дитини, зокрема неналежний догляд за нею.
  6. Особа, відповідальна за Інтернет – працівник ліцею, призначений його керівником для контролю за користуванням дітьми мережею Інтернет на території ліцею та їх безпеку під час такого користування.
  7. Особа, відповідальна за реалізацію «Стратегії захисту дітей від насильства» (далі – Стратегії) – директор ліцею.
  8. Особисті дані дитини – будь-яка інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати дитину.