0.0
0.1
2
3
4.1
4.2
4
5
6
7.1
7
9.1
9.2
9.3
9.5
9


Навчальний процес

Місія ліцею

полягає в забезпеченні необхідного рівня компетенцій випускника ліцею та його здатності до усвідомленого вибору сфер його подальшої успішної життєдіяльності з виходом на пряме використання в самостійному житті тих спеціальних знань, умінь, які він одержав у ліцеї.

Пріоритетні завдання, цілі ліцею:

Організаційні завдання:

реалізація основних положень компетентнісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

організація роботи кафедр ліцею;

розробка критеріїв зростання можливостей ліцею;

розвиток матеріальної бази  кабінетів хімії, математики, спортивної зали, інших кабінетів;

реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

 вихід на створення індивідуальних програм, комплексних планів самовдосконалення через персоналізацію навчально-виховного процесі.

Освітні завдання:

цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності;

проведення  І етапу олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в  ІІ та ІІІ етапах олімпіад, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

Виховні завдання:

мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурса особистісного зростання;

відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності;

активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, учнівського парламенту ліцею, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

Дитяча кіностудія. Фільм 1

Дитяча кіностудія. Фільм 2