0.0
0.1
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8


Навчальний процес

Місія ліцею

полягає в забезпеченні необхідного рівня компетенцій випускника ліцею та його здатності до усвідомленого вибору сфер його подальшої успішної життєдіяльності з виходом на пряме використання в самостійному житті тих спеціальних знань, умінь, які він одержав у ліцеї.

Пріоритетні завдання, цілі ліцею:

Організаційні завдання:

 • реалізація основних положень компетентнісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;
 • організація роботи кафедр ліцею;
 • розробка критеріїв зростання можливостей ліцею;
 • розвиток матеріальної бази  кабінетів хімії, математики, спортивної зали, інших кабінетів;
 • реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;
 •  вихід на створення індивідуальних програм, комплексних планів самовдосконалення через персоналізацію навчально-виховного процесі.

Освітні завдання:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності;
 • проведення  І етапу олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в  ІІ та ІІІ етапах олімпіад, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

Виховні завдання:

 • мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурса особистісного зростання;
 • відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності;
 • активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, учнівського парламенту ліцею, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.